Najlepszy z najlepszych 2020

22 sierpnia 2021 r. świętowaliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Festyn zorganizowany został przez Polską Radę Związek Krajowy w Berlinie, a honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Reinickendorf Frank Balzer. Brzydka pogoda pokrzyżowała niestety plany organizatorom, ale co wytrwalsi dotarli na miejsce i świetnie się bawili. Jednym z najważniejszych dla nas momentów tego festynu, było uroczyste […]

Członkostwo w PTS „Oświata”

Członkami PTS „Oświata” w Berlinie są: uczniowie korzystający z nauki języka polskiego i zajęć teatralnych. Warunkiem  członkostwa  jest zapoznanie się z regulaminem, złożenie pisemnej deklaracji u nauczyciela i opłacenie rocznej składki członkowskiej. Deklaracje otrzymują dzieci od nauczycieli w poszczególnych punktach nauczania.           Wzór deklaracji można zobaczyć tutaj:   Deklaracja_dla_uczniow Wszystkich dorosłych, którzy chcieliby wspierać […]

Statut Polskiego Towarzystwa „Oświata” w Berlinie (24.9.2017)

POLNISCHER SCHULVEREIN „OSWIATA” IN BERLIN e.V  (Statut dostępny jest wyłącznie w języku niemieckim).   SATZUNG § 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr, Gerichtsstand 1. Der Verein führt den Namen: POLNISCHER SCHULVEREIN „OSWIATA” IN BERLIN e.V. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 3. Gerichtsstand ist Berlin. § 2. Zwecke des Vereins […]

Stowarzyszenie – informacje

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie zostało założone w 1896 roku. W 1939 zostało zdelegalizowane przez władze hitlerowskie. Wznowienie działalności nastąpiło w 1988 roku. Działalność Towarzystwa prowadzona jest bezinteresownie przez grono entuzjastów i sympatyków, ludzi oddanych idei krzewienia kultury polskiej. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej. Zadaniem statutowym „Oświaty” jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży. […]

Koncert Noworoczny oraz Gala „Najlepszy z najlepszych 2019”

19 stycznia 2020 roku w Ratuszu Reinickendorf odbył się organizowany przez Polską Radę w Berlinie Koncert Noworoczny połączony z uroczystą galą „Najlepszy z Najlepszych” Podczas koncertu zostały wręczone nagrody „Najlepszy z najlepszych 2019”. W tym roku uhonorowani zostali Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” Barbara Rejak, Joanna Trümner (wieloletnia członkini zarządu naszego towarzystwa) oraz  Jacek Tyblewski. Statuetkę Najlepszy z […]

Walne Zebranie 2018 – relacja

W niedzielę 22.04.2018  w  restauracji  „PREMA”  przy  Wundstr. 9 w Berlinie Charlottenburg odbyło  się  WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Towarzystwa przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.  Zgromadzenie wybrało jednogłośnie: Barbara Rejak – Przewodnicząca Towarzystwa Jakub Nowak – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Dorota Sowiński – Wiceprzewodnicząca Towarzystwa […]

Scroll Up