Nasi nauczyciele

 • Małgorzata Cieśla, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog wieku dziecięcego, nauczycielka Montessori, absolwentka studiów z marketingu internetowego. W  PTS „Oświata” w Berlinie pracuje od 2015 roku, zaprasza na zajęcia przez internet. Opiekuje się stroną Oświaty na Facebooku.
 • Aleksandra Glodowski, absolwentka filologii polskiej, logopeda. W 2004 roku  została czynnym nauczycielem naszego Towarzystwa. Od kilku lat jest członkiem Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech oraz wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej. W katolickim gimnazjum St. Marien uczy języka polskiego jako obcego. 
 • Ewa Gruszczyńska, ukończyła edukację wczesnoszkolną, filologię germańską. Absolwentka wiedzy o kulturze oraz języka polskiego jako obcego. W „Oświacie” od 2016 roku. Pracuje również jako nauczyciel w szkole przy Ambasadzie RP w Berlinie. 
 • Magdalena Grzybecka-Szczepańska,
 • Magdalena Grzywińska,
 • Natalia Jaskólska, absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności wczesnej edukacji z kształceniem integracyjnym, rewalidacji, oligofrenopedegogiki. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a także prowadząc zajecia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Współpracuje z Oświatą od 2020 roku. Prowadzi zajęcia w dzielnicach Tempelhof oraz Reinickendorf.  
 • Edyta Kulik, historyk, pedagog społeczny, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W PTS „Oświata” uczy od 2012 roku. Prowadzi lekcje na  Prenzlauer Berg.
 • Magdalena Lepianka-Nowak, absolwentka filologii polskiej, wiedzy o kulturze oraz  języka polskiego jako obcego. W Oświacie od 2003 roku. Obecnie przygotowuje młodzież do egzaminów certyfikatowych i prowadzi klasę w Staaken. Lektorka języka polskiego jako języka ojczystego i obcego.
 • Karolina Małolepszy, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2019 r. nauczycielka w PTS „Oświata” klas 1-3. Hobby: kaligrafia, prace plastyczne.
 • Izabela Maria Mischke, nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej. Od 2016 roku związana z PTS „Oświata” jako nauczycielka klas młodszych. Od 2017 roku przewodnicząca Rady Pedagogicznej. Prywatnie szczęśliwa mama dwóch synów .
 • Roksana Mosz, absolwentka terapii pedagogicznej, kurator sądowy po licznych szkoleniach z zakresu komunikacji. Obecnie nauczycielka języka polskiego. Autorka artykułów z  poradnictwa rodzinnego. Mężatka, mama 3 dzieci i adopcji na odległość. Mieszka pod Berlinem, lubi las i czas spędzony z rodziną. Pochodzi z okolic Opola.
 • Magdalena Sarbowska,
 • Dorota Sowiński, wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel, bibliotekarz. W PTS „Oświata” od 2006 roku – nauczycielka klas IV-VI i gimnazjum. Od 2013 v-ce przewodnicząca Towarzystwa. Hobby: historia, muzyka, dobra książka. 
 • Grzegorz Szklarczuk, absolwent  filologii polskiej we Wrocławiu i oligofrenopedagogiki. Nauczyciel wspomagający, historyk, polonista. Prowadzi zajęcia dla grupy w Poczdamie i Steglitz. 
 • Katarzyna Wojciechowska,
 • Emilia Wojtania-Chmiel, magister nauczania początkowego. Od 2017 r pracuje w PTS „Oświata” jako nauczyciel grupy przedszkolnej w Poczdamie i klas 1-3 na Spandau.

WSPÓŁPRACA

 • Alan Brygman, projekt i obsługa strony internetowej
 • Ewa Kabacińska
 • Izabella Modrzejewska, magister germanistyki  Uniwersytetu Warszawskiego. Asystentka Społeczna. Związana z  „Oświatą” od 1996r. Obecnie prowadzi zastępstwa.
 • Alina Rytarowski, nauczycielka nauczania początkowego. Z Oświatą związana od 2002 roku.
 • Jolanta Sawczuk, posiada wykształcenie pedagogiczne o kierunku opiekuńczo- wychowawczym. W PTS „Oświata” pracuje od 5 lat jako nauczyciel grupy przedszkolnej i nauczania początkowego.
 • Małgorzata Staszak, polonistka, nauczycielka z wyboru, ceniąca pracę z młodzieżą. W Warszawie uczyła w liceum, od 1997 r. związana z PTS „Oświata”. Długoletnia przewodnicząca Rady Pedagogicznej.
 • Karolina Walkowska,

TEATR

 • Edyta Gurda – Jedrasik, 
 • Katarzyna Pelikan, nauczyciel, reżyser teatru dzieci i młodzieży.  W „Oświacie” od 2016 roku, prowadzi teatr „Bez Paniki”.
 • Przemysław Walkowicz

Scroll Up