Stowarzyszenie – informacje

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie zostało założone w 1896 roku. W 1939 zostało zdelegalizowane przez władze hitlerowskie. Wznowienie działalności nastąpiło w 1988 roku.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest bezinteresownie przez grono entuzjastów i sympatyków, ludzi oddanych idei krzewienia kultury polskiej. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej.

Zadaniem statutowym „Oświaty” jest nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie „Oświata” poprzez nauczanie języka polskiego i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez oświatowo-kulturalnych, pielęgnuje pośród Polonii polską kulturę, język i tradycje. Pomaga to polskim berlińczykom zachować związek z krajem macierzystym i daje możliwość ich dzieciom poznania i utożsamiania się z krajem przodków.

Obecnie w 12 filiach naszej szkoły w Berlinie i 2 filiach w Poczdamie uczy się około 300 dzieci. Pod opieką wysoko wykwalifikowanej 25 osobowej kadry z wyższym wykształceniem pedagogicznym, młode pokolenie uczy się języka polskiego, podstaw geografii i historii Polski. W okresie naszej ponad 30-letniej działalności powojennej zdobywało wiedzę w naszych szkółkach około 3500 uczniów.
Otworzenie nowych klas w nowych filiach jest możliwe, gdy zgłosi się co najmniej 12 osób do proponowanej klasy.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem, złożenie pisemnej deklaracji u nauczyciela i opłacenie rocznej składki członkowskiej.

Przy PTS „Oświata” działa założony przez Reginę Mikielewicz w roku 1989 teatr dziecięco-młodzieżowy „Bez Paniki”. Od roku 2000 teatr prowadzony jest przez Przemysława Walkowicza. Od początku swojej działalności teatr wystawił już kilkanaście sztuk, które uświetniły polskie imprezy kulturalne w Berlinie. Grupę młodszą prowadzi Katarzyna Pelikan, a grupę młodzieżową Przemysław Walkowicz.

Siedziba PTS „Oświata” mieści się w Lichtenrader Str. 42, 12049 Berlin

Tutaj odbywają się regularnie posiedzenia Zarządu, Rady Pedagogicznej oraz członków i rodziców naszego Towarzystwa. Tutaj organizowane są  zebrania sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  a także I Berlińskiego Samodzielnego Zastępu Harcerzy „Miś Wojtek” w Berlinie.

Sekretariat jest czynny:
poniedziałek – godz. 15.30 -17.30
czwartek – godz. 11.00 -13.00

W chwili obecnej ze względu na pandemię prosimy o kontakt z biurem wyłącznie drogą mailową lub w razie pytań telefoniczny do Izabeli Mischke: 01732199074.

W skład obecnego Zarządu PTS „Oświata” wchodzą:

  • Przewodniczący Towarzystwa: Jakub Nowak , pedagog socjalny, animator kultury, instruktor jogi dla dzieci. Z  PTS „Oświata” związany od 2004 roku, początkowo jako nauczyciel. W  2012 roku został zastępcą przewodniczącej BARBARY REJAK, a we wrześniu 2021 roku jej następcą. Kocha góry, żonę i psa.
  • Wiceprzewodnicząca Towarzystwa: Dorota Rędzikowska, germanistka i językoznawczyni, absolwentka JMU Würzburg. Była szefowa berlińskiego Sztabu WOŚP, dzięki któremu rozpoczęła współpracę z Oświatą. Hobby: języki obce, literatura i poezja.
  • Wiceprzewodnicząca Towarzystwa: Karolina Małolepszy, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2019 r. nauczycielka w PTS „Oświata” klas 1-3. Hobby: kaligrafia, prace plastyczne. W Zarządzie od 11.09.2021 roku
  • Sekretarz Towarzystwa: Anna Münstermann, 
  • Skarbnik Towarzystwa: Iwona Hermann, z PTS „Oświata” związana od 1995 roku, długoletni działacz Komitetu Rodzicielskiego, członkini Komisji Rewizyjnej, a od 2014 roku pełni funkcję skarbnika. 
  • Przewodnicząca Rady Pedagogicznej: Izabela Mischke, nauczycielka pedagogiki wczesnoszkolnej. Od 2016 roku związana z PTS „Oświata” jako nauczycielka klas młodszych. Od 2017 roku przewodnicząca Rady Pedagogicznej. Prywatnie szczęśliwa mama dwóch synów .

Komisja rewizyjna: Grażyna Adamska, Elżbieta Guderska-Pociecha, Jolanta Sawczuk

Dodatkowe informacje dotyczące działalności PTS „Oświata” mogą Państwo uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem oswiataberlin@web.de, w biurze Tel. 627 08 745  lub u Izabeli Mischke 01732199074.

Nasze konto: Polnischer Schulverein „Oświata”,
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 57 1002050 0000 3294900
BIC: BFSWDE33BER

Zarząd PTS „Oświata” informuje, że istnieje możliwość organizowania w biurze przez członków naszego Towarzystwa spotkań okolicznościowych lub kulturalnych, związanych z działalnością statutową.
Informacje: tel. 627 08 745

Scroll Up