Najlepszy z najlepszych 2020

22 sierpnia 2021 r. świętowaliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Festyn zorganizowany został przez Polską Radę Związek Krajowy w Berlinie, a honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Reinickendorf Frank Balzer. Brzydka pogoda pokrzyżowała niestety plany organizatorom, ale co wytrwalsi dotarli na miejsce i świetnie się bawili.

Jednym z najważniejszych dla nas momentów tego festynu, było uroczyste wręczenie Statuetek „Najlepszy z najlepszych 2020”. Jest to nagroda przyznawana corocznie trzem laureatom, za wybitną działalność społeczną i zaangażowanie na rzecz Polonii. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w gronie laureatów ponownie znalazły się dwie osoby z naszej oraz z nami zaprzyjaźnionej organizacji.

To piękne wyróżnienie otrzymali : Celina Muza, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur oraz Jakub Nowak, Zastępca Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata”, którzy od dziesięciu już lat organizują wspólnie Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze”. Trzecim nagrodzonym jest Marek Radoch, członek Związku Polaków w Berlinie i skarbnik Polskiej Rady.

Statuetkę Najlepszy z Najlepszych laureaci otrzymali z rąk Moniki Grütters, Minister Kultury w rządzie Angeli Merkel  i Senatora Wojciecha Ziemniaka, który przyjechał w zastępstwie Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Serdecznie GRATULUJEMY LAUREATOM!  

Kiedy dowiedziałam się, że Jakubowi Nowakowi zostanie wręczona nagroda „Najlepszy z najlepszych”, przypomniał mi się, obrosły już legendą, jego pierwszy dzień w „Oświacie”. Na początku września 2004 roku przyszłam na pierwsze zajęcia (uczyłam wtedy w najstarszej klasie) zaciekawiona, ponieważ lekcje w klasie młodszej miała prowadzić nowa nauczycielka. Czekałam na nią, by ją przywitać w naszym gronie, niestety, nadszedł czas rozpoczęcia lekcji, a jej nie było. Zaprosiłam więc do klasy moich uczniów oraz nowego „ucznia”, stojącego z boku. Opierał się, nie chciał wejść z innymi do klasy, a na moje pytanie, czy przypadkiem nie widział nauczycielki młodszych dzieci, odpowiedział, że to on jest „tą nową nauczycielką”. Tak rozpoczęła się nasza współpraca, która, mam nadzieję, będzie jeszcze długo trwała.

Od samego początku Jakub cieszył się uznaniem i sympatią uczniów, prowadził lekcje w pomysłowy, interesujący sposób, potrafił ich aktywizować, rozumiał ich problemy, umiejętnie rozwiązywał konflikty. Był też dla nich niewątpliwą atrakcją, jako że całe nasze grono nauczycielskie było rodzaju żeńskiego!

Włączył się również aktywnie w pozalekcyjną działalność naszej organizacji. Przez wiele lat wspólnie redagowaliśmy gazetkę „Oświatowe to i owo”, spędzając wiele nocy w naszym biurze na rozmowach o wzbogaceniu, rozszerzeniu, uatrakcyjnieniu działalności na rzecz nauczania języka polskiego, pielęgnowania polskiej kultury i tradycji. Nie uchylał się również od wcielania się w najdziwniejsze, zarówno damskie jak i męskie, role teatrzyku „ProfiTrup”!

W 2012 roku Jakub został wiceprzewodniczącym PTS „Oświata”, którą to funkcję pełni do dziś. Jakub nie tylko ma wiele pomysłów, ale również natychmiast wprowadza je w życie. Zawsze znajduje drogi do ich realizacji. W ciągu wielu wspólnych lat w zarządzie PTS nigdy nie słyszałam od niego takich słów, jak „nie da się”, „to niemożliwe”, „być może w przyszłości” itp. Dzięki m.in. jego inicjatywom „Oświata” nie zaprzestała aktywnej działalności w czasie dotkniętym Covidem, wręcz przeciwnie, zastosowanie formy online otworzyło nowe perspektywy funkcjonowania Towarzystwa. Lista cyklicznych działań „Oświaty”, których Jakub jest pomysło – lub współpomysłodawcą jak i współodpowiedzialnym za ich przeprowadzenie jest długa, pozwolę sobie wymienić kilka:

Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Teatr, moje okno na świat”
Dzień Dziecka w parku Wuhlheide
Polski Jarmark Swiąteczny w Poczdamie
Konkurs Recytatorski „Posłuchaj mnie”(Oświatowy i Międzyszkolny) Międzynarodowy Konkurs Literacki „Młodzież pisze wiersze”
Niewątpliwą zasługą Jakuba jest nawiązanie ścisłej, przyjacielskiej współpracy z wieloma organizacjami wspierającymi działalność naszego Towarzystwa, szczególnie z „Polkami w Gospodarce i Kulturze”.

Za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej Jakub został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jakub ukończył studia animacji społeczno kulturalnej o specjalności teatralnej. Od 1991 roku mieszka w Berlinie, gdzie uzupełnił swoje wykształcenie w Alice Salomon Hochschule i jest dyplomowanym pedagogiem socjalnym. Od wielu lat pracuje w Johannesstift – docelowo w Christian Morgenstern Grundschule.

Dziękuję Jakubie, że praca zawodowa nigdy nie była dla ciebie argumentem do ograniczenia społecznego zaangażowania. Cieszę się bardzo, że twoja działalność została dostrzeżona i doceniona. Niestety, sprawy rodzinne nie pozwoliły mi na uczestniczenie w uroczystości wręczenia ci nagrody. Jestem przekonana, że nadal będziesz poświęcać swój czas i siły dla „oświatowych” działań i nie raz zaskoczysz wspaniałymi pomysłami!         

Anna Jas

Scroll Up