X Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Posłuchaj mnie”

Szanowni Państwo,

w związku z trwającą epidemią COVID 19 nasz tegoroczny finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Posłuchaj mnie” odbędzie się online.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zusammenhang mit der andauernden COVID-19 Pandemie wird der diesjährige Vortragsbewerb „Posłuchaj mnie” online stattfinden.

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie

POLin  Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 24.05.2021 roku

Termin nadsyłania filmów:  do 28.05.2021 roku

Cele:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich
 • upowszechnienie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży
 • prezentacja umiejętności uczniów 

Warunki uczestnictwa:

– w konkursie uczestniczą uczniowie polskojęzyczni w czterech grupach wiekowych:

 1. 5 –   7 lat
 2. 8 – 10 lat
 3. 11 – 13 lat
 4. 14 lat +
 • każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników w każdej grupie wiekowej
 • uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór polskiego autora w języku polskim
 • film z nagraną recytacją zostaje wysłany na adres: oswiataberlin@web.de

Forma uczestnictwa:

Nauczyciele, rodzice lub opiekunowie prawni uczestników przesyłają do PTS „Oświata”  film z nagraną recytacją wiersza. Do filmu dołączone jest oświadczenie o zgodzie na publikację filmu na stronach internetowych Oświaty i  POLin. 

Utwory oceniane będą przez jury według następujących kryteriów:

 • stopień opanowania pamięciowego tekstu
 • poprawne i płynne recytowanie (dykcja z emisją)
 • świadome używanie środków ekspresji w interpretacji tekstu
 • ogólne wrażenie artystyczne

 

Jury konkursu pod przewodnictwem Celiny Muzy ogłosi wyniki konkursu do 10.06.2021 roku.

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i książki.

                 

KARTA ZGŁOSZENIA na KONKURS RECYTATORSKI „Posłuchaj mnie” 

Nazwa szkoły, adres i telefon 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela Grupa wiekowa Tytuł wiersza

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

                                                                                                                         BERLIN, ………………………..

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

………………………………………………………………

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację filmu z recytacją mojego dziecka 

………………………………………. na stronach internetowych organizatorów: 

Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” w Berlinie

POlin  Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.

w celach promujących Konkurs Recytatorski „Posłuchaj mnie”.

………………………………………………………………..

czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Scroll Up