Walne Zebranie 2018 – relacja

W niedzielę 22.04.2018  w  restauracji  „PREMA”  przy  Wundstr. 9 w Berlinie Charlottenburg odbyło  się  WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  CZŁONKÓW Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” w Berlinie.

Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Towarzystwa przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.  Zgromadzenie wybrało jednogłośnie:

  • Barbara Rejak – Przewodnicząca Towarzystwa
  • Jakub Nowak – Wiceprzewodniczący Towarzystwa
  • Dorota Sowiński – Wiceprzewodnicząca Towarzystwa
  • Anna Jas – Sekretarz Towarzystwa
  • Iwona Hermann – Skarbnik Towarzystwa

Członkiem Zarządu jest  również  Izabela Mischke, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady Pedagogicznej i na stanowisko została wybrana przez grono pedagogiczne.

Walne Zgromadzenie postanowiło, że wszyscy dorośli członkowie PTS ”Oświata”  będą płacili  od  2018  roku roczną składkę  w wysokości 24€. Do tej pory nauczyciele i członkowie Zarządu byli  zwolnieni z tej składki.

Zdecydowano również , aby zwiększyć skład Komisji Rewizyjnej do trzech osób.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Lidia Kozłowska, Elżbieta Guderska-Pociecha i Grażyna Adamska.

Wszystkim wybranym gratulujemy, a Grażynę Adamską  po latach znów witamy serdecznie w naszym gronie

Scroll Up