Historia Teatru „Bez Paniki”

W 1993 roku  z inicjatywy Reginy Mikielewicz przy Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata” powstał dziecięco-młodzieżowy teatr „Bez Paniki”.

Pierwsze próby teatru odbywały się w zorganizowanych przez Lidię Kozłowską salkach parafialnych przy kościele na Weddingu. Na początku Regina oprócz pracy      z młodymi aktorami w reżyserowanych przez siebie spektaklach, sama zajmowała się scenografią i szyła stroje. Potem to zadanie przejęła Bogusława Kwiatkowska.

Pierwsza premiera sztuki wyreżyserowanej przez Reginę Mikielewicz pt. „Brzechwa” odbyła się  1993 roku.

Od początku działalności, z teatrem współpracował muzyk dr Antoni Buchner. Jego akompaniament i kompozycje towarzyszyły prawie wszystkim sztukom wystawianym w latach 1993-1997:

„Brzechwa”

„Bazyliszek” Chotomskiej

„Szopka Noworoczna”

„Na wakacje”

„Kopciuszek”

„Montaż wierszy Mickiewicza”

„Balladyna” Słowackiego

W kolejnych latach próby teatru „Bez Paniki” odbywały się w Polskim Instytucie Kultury w Berlinie, dzięki jego ówczesnemu dyrektorowi dr Sławomirowi Tryc.

W tamtym czasie z inicjatywy Reginy Mikielewicz teatr nawiązał współpracę ze Wspólnotą Polską w Poznaniu, która umożliwiła naszym młodym aktorom szkolenie się w Polsce.

Od roku 1999 prowadzenia teatru podjął się Przemysław Walkowicz – aktor, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Studium Teatralnego we Wrocławiu.

W latach 1999-2016 przygotował i wystawił następujące spektakle:

  • „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy
  • „Polska i my” wybór utworów polskich autorów
  •  „Monodram” na podstawie „Jeziora Bodeńskiego” Stanisława Dyganta
  •  „Emigranci” fragment Sławomira Mrożka
  • „Tango” Sławomira Mrożka
  • „Czekając na Godota” Samuela Becketta.

Jednym z większych osiągnięć grupy był udział w Festiwalu Teatrów Młodzieżowych w Monachium. Oprócz występów teatru w Berlinie, młodzi aktorzy występowali także poza granicami Niemiec: w Holandii (na zaproszenie Fedaracji Szkół Polonijnych) pokazali sztukę „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy i w Polsce z przedstawieniem „Tango” Sławomira Mrożka.

Od 2016 roku do PTS „Oświata“ i teatru „Bez Paniki” dołączyła Katarzyna Pelikan, nauczyciel, instruktor teatralny, absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży wrocławskiej filii PWST (dzisiejsza Akademia Teatralna). Powstała dziecięca grupa teatralna „Za kurtyną“. Początkowo zajęcia prowadzone były w teatrze Jaro. Dzieci przygotowały tam pierwszą premierową etiudę pt.: „Dobro jest w nas”. Zobaczyliśmy ją w grudniu na spotkaniu wigilijnym Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata” oraz w styczniu 2017 na 25 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kolejna premiera odbyła się w „Grüner Salon” w Berlinie podczas finału VII Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Posłuchaj mnie”. Przedstawienie powstało  na podstawie wiersza Wiery Badalskiej “Ballada o królewnie, która na wszystko kręciła nosem“.

Następną realizacją była bajka, oparta na motywach „Dziewczynki  z zapałkami” H. Ch. Andersena. Spektakl zagrany został kilka razy, m.in. na corocznym oświatowym spotkaniu wigilijnym  w Yachtclub Wendenschloss, na Festynie Gwiazdkowym w Poczdamie, na spotkaniu wigilijnym Polskiej Rady w Berlinie oraz na   26 Finale WOŚP w Berlinie.

W kolejnych latach teatr „Bez Paniki” stał się na tyle popularny, że stworzono grupę starszą, która wyjeżdżała kilkakrotnie na warsztaty teatrów polonijnych organizowane przez Wspólnotę Polską w  Poznaniu.

W 2018 r. obie grupy pracowały nad etiudą teatralną powstałą na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Krasnoludki“, którą  wystawialiśmy tradycyjnie na Festynie Gwiazdkowym w Poczdamie i  na zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w PTS „Oświata“.

Najstarsza grupa pod opieką Przemysława Walkowicza pracowała nad tekstem  „Króla Olch” J.W.Goethe. Przedstawienie w wersji polsko-niemieckiej wystawiono w czasie zakończenia roku szkolnego 2019.

Od marca  2019 r. z okazji Międzynarodowego Święta Teatru, PTS „Oświata” organizuje spotkania teatralne dla uczniów i  przyjaciół stowarzyszenia, gdzie członkowie teatru „Bez Paniki“ wystawiają swoje przedstawienia. Niestety w 2020 roku z powodu pandemii spotkanie to musiało zostać odwołane.

Ostatnim projektem, nad którym pracuje teatr „Bez Paniki” jest spektakl na motywach „Baśni o grającym imbryku“ Marty Guśniowskiej.

Próby teatru odbywały  się w teatrze Rosyjskim, teatrze Jaro  i  w  teatrze Reduta.

Obecnie poszukujemy nowego miejsca na próby.

Wszystkich zainteresowanych działalnością w teatrze „Bez Paniki” serdecznie zapraszamy.

Katarzyna Pelikan, tel: 0176 66678177

Przemysław Walkowicz, tel:  0175 936 05 63.

Scroll Up