V Kongres Organizacji Polskich w Niemczech

w dniach od 17 do 19 września 2021 roku odbywa się w Berlinie V Kongres Organizacji Polskich w Niemczech pod tytułem „Od migracji przez integrację do pełnego uczestnictwa. 30 lat polsko-niemieckiego traktatu, 30 lat migracji. Jak widoczni są dziś niewidzialni Polacy ?”. 

Celem Kongresu jest refleksja nad dorobkiem obecności Polaków w Niemczech w aspekcie uzgodnień traktatowych oraz dalsze motywowanie młodych europejczyków polskiego pochodzenia do pracy na rzecz europejskiej integracji. Ważnym tematem spotkań jest Język Polski, jako język kraju pochodzenia i język obcy.

W piątkowych debatach wzięli udział między innymi :

Prof. Rita Süssmuth, przewodnicząca niemieckiego Bundestagu w latach 1988-1998

Katarzyna Niewiedział, Komisarz Senatu Berlina do spraw integracji i migracji

Cornelia Pieper, Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku

Thorsten Klute, rzecznik do spraw Polonii z Nadrenii- Westfalii

Dr. Marek Prawda, były Ambasador RP w Niemczech i Szwecji, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, obecnie dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Spotkanie prowadziły Dr. Kamila Schöll-Mazurek i Joanna Szymańska.

W czasie Kongresu zostały wręczone Nagrody Polonicus. W tym roku, tym prestiżowym wyróżnieniem Polonii za zasługi na rzecz dialogu, jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie, obok naszej n

oblistki Olgi Tokarczuk, został uhonorowany nasz kolega, wieloletni Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, Zastępca Przewodniczącej PTS Oświata, a obecnie Przewodniczący Polskiej Rady Związek Krajowy w Niemczech – Ferdynand Domaradzki. Serdecznie Gratulujemy !

Scroll Up