Walne 2021

11 września 2021 roku w pomieszczeniach Szkoły Teatralnej Reduta przy Gnaisenaustrasse, odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Szkolnego „Oświata“ w Berlinie.

Zebranie w reżimie „3G” było wyjątkowo długie, ponieważ ze względu na epidemię Covid 19 spotkaliśmy się po raz pierwszy od kwietnia 2019 roku. Sprawozdania Przewodniczącej Barbary Rejak, Przewodniczącej Rady Pedagogicznej Izabelli Mischke, Skarbnika Iwony Hermann i Komisji Rewizyjnej w składzie: Grażyna Adamska, Ela Guderska-Pociecha i Lidia Kozłowska, obejmowały okres od kwietnia 2019 do września 2021. 

Po krótkiej dyskusji, licznie przybyli na zebranie członkowie naszego Towarzystwa udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i po przerwie przystąpiono do wyboru nowych władz. 

Niestety Barbara Rejak, która była Przewodniczącą PTS „Oświata” nieprzerwanie od roku 2000, poinformowała zgromadzonych, że nie zamierza ponownie kandydować. Obiecała jednak, że będzie wspierać nowy Zarząd nie tylko sercem. Pożegnaliśmy NASZĄ Basię owacją na stojąco, bukietem kwiatów i talonem na skok ze spadochronem. Zamierzamy też wspólnie kibicować jej podczas tego skoku, prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. Ania Jas przeczytała wiersz, który napisała specjalnie na tę okoliczność. 

Walne 11.09.2021

Wielkie poruszenie na górze! 

Łapią się za głowy anioły stróże,

a jeden – Basi anioł stróż

omdlały leży już.

Cóż się takiego stało,

że wśród nich zgrozą powiało?

Z góry, jak wszyscy wiemy,

widać co się dzieje na ziemi.

Tu Basia na Walnym Zgromadzeniu oznajmiła,

że już nie będzie Oświacie przewodziła.

Były więc kwiaty, podziękowania,

uściski, łezki, pożegnania…

I właśnie tu nastąpiło,

to, co tak anioły przeraziło.

Bo Basi przyjaciele wymyślili,

by jej odejście umilić,

że jej marzenie spełnić trzeba.

Wysłać ją w górę do nieba,

a gdy już będzie na nieboskłonie,

by w dół skoczyła na spadochronie.

Stąd jej anioła stróża omdlenie

i wśród innych aniołów poruszenie.

Wszak nieczęsto się zdarza,

że się podopieczny tak naraża.

I nie mają anioły w tym biegłości,

gdy człowiek skacze z takiej wysokości.

Ocuciły więc Basi stróża anioła,

on zaś je zaraz na naradę zwołał

i błagał o pomoc na wszystkie świętości,

by Basia skacząc nie połamała kości.

Anioły, choć z rezerwą lecz się zgodziły,

obiecały pomagać z całej siły.

Na szczęście jeszcze trochę czasu mają.

Wiedzę jak ochraniać przy skokach już uzupełniają.

Czytają instruktaże, robią notatki,

by, nie daj Bóg, nie było wpadki.

Przecież im też bardzo na tym zależy,

by wszystko przebiegło jak należy

i Basia miała piękne wspomnienie

o tym jak spełniło się jej marzenie.

Kochana Basiu, masz wszystko załatwione.

Anioły stróże są przeszkolone

i trzymać będzie kciuki Oświata cała,

byś celnie i miękko wylądowała.

Możesz więc oczekiwać w spokoju i radości

skoku z czterotysięcznej wysokości.

Życzymy Ci niezapomnianych wrażeń

z realizacji swoich marzeń!

Ania Jas

Z Zarządem pożegnały się również: Anna Jas, nauczycielka, Zastępczyni Przewodniczącej, Sekretarz, Dorota Sowiński, nasza nauczycielka, która od 2012 roku pełniła funkcję Zastępczyni Przewodniczącej i Lidia Kozłowska jeden z najstarszych członków naszego Towarzystwa, Skarbnik, Zastępczyni Przewodniczącej, a od 2012 roku członkini Komisji Rewizyjnej. 

BARDZO dziękujemy Wam drogie Panie za wieloletnią współpracę i za gotowość do dalszej pomocy!

W skład nowego Zarządu weszli:

Jakub Nowak – Przewodniczący

Dorota Rędzikowska – Zastępczyni Przewodniczącego

Karolina Małolepszy – Zastępczyni Przewodniczącego

Iwona Hermann – Skarbnik

Anna Münstermann – Sekretarz

Izabella Mischke – Przewodnicząca Rady Pedagogicznej, która wybierana jest przez grono pedagogiczne 

Komisja Rewizyjna: Grażyna Adamska, Elżbieta Guderska-Pociecha, Jolanta Sawczuk

GRATULACJE dla nowo wybranego Zarządu!  Bardzo cieszymy się, że po wielu latach w naszym gronie możemy powitać nowe twarze. Ania, Dorota i Karolina – do dzieła!

Scroll Up